PROFESSIONEL KLOVPLEJE


Himmerlands Klovpleje ejes af eksamineret klovbeskærer Per Andersen, som har 35 års erfaring indenfor pleje af kvægbesætninger og husdyravl.

Hos Himmerlands Klovpleje kan du altid regne med den bedste ekspertise og service til jeres kvæg.


Himmerlands Klovpleje varetager klovbeskæring af både store og små besætninger.  Ved store kvægbesætninger stiller vi ofte med flere mand, og vi kommer rundt i hele Himmerland og i det nordlige Jylland.


Klovregistrering foretages uden beregning.


Hvorfor Klovbeskæring?*

Det primære formål med klovbeskæring af køer er at sikre den bedst mulige benstilling og klovsundhed. Samtidig skal klovbeskæring bruges som vigtig forebyggelse af klovsygdomme*.


Koen skal kunne bevæge sig og æde uhindret for at opnå sit ydelsespotentiale. Det betyder, at den skal have fire sunde klove. Dog lider 20-25% af køer af halthed, som er et klovproblem, der påvirker mælkeproduktionen, fertilitetsrater og kan give tidlige udsætterkøer. Derfor er det vigtigt at tage sig godt af køernes klove*. 

*Info fra www.landbrugsinfo.dk


Anbefalet interval af klovbeskæring*

Ungdyr fra 200 kg:

Når kvier erklæres drægtige, samt i god tid før flytning fra dybstrøelse til hårdt gulv*.


Køer:

Minimum 3 gange årligt af alle køer. Eventuelt hyppigere efter ydelsesniveau*.


Ved ibrugtagning af ny stald*:

Senest 3-4 måneder før dyrene skal flyttes til ny stald. Det kan anbefales, at der er en græsningsperiode umiddelbart før flytning.


OBS: Flere faktorer har indflydelse på tilvæksten af klove, bl.a.: Belastning (vægt og vægtfordeling), klovslid, hornkvalitet, ydelsesniveau, benstilling og klovlidelser*.

*lnfo fra www.landbrugsinfo.dk